Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2019

V nedeľu, 13. októbra 2019 sa uskutočnilo v kultúrnom dome tradičné stretnutie našich jubilantov. Pozvaní oslávenci obdržali malé spomienkové darčeky a zapísali sa do pamätnej knihy. V sprievodnom kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ a ZŠ pod vedením svojich pedagógov, FS Turňa a skupina Márnosť šedivá.
Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. 
 
Autor obrazového materiálu: p. Karol Psota.
676-krát videné