Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2017

V nedeľu, 15. októbra 2017 sa v kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo Slávnostné stretnutie jubilantov.

Oslávenci obdržali malé spomienkové predmety a zapísali sa do pamätnej knihy. Stretnutie spestrilo vystúpenie detí z MŠ a ZŠ, FS Briežok a Turňa. Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. 
Autor obrazového materiálu: p. Karol Psota.
 
 
209-krát videné