Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2023

Príjemné a už tradičné októbrové stretnutie našich jubilantov, organizované Obecným úradom, otvorené príhovorom starostu obce, obohatené malými pozornosťami a občerstvením pre oslávencov a spestrené vystúpením detí našej materskej a základnej školy, ako aj vystúpením kapely Márnosť šedivá, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu, 15.10.2023 v kultúrnom dome, objektívom Karola Psotu, sťaby fotografa aj oslávenca v jednej osobe.

1313-krát videné