Informácia

Upozornenie k separácií odpadu

Obec má na zbernom dvore určený veľkoobjemový kontajner pre POPOL. Občania tam môžu popol priniesť počas úradných hodín.

Prípadne ak budú mať doma určenú smetnú nádobu len na popol, bude im odvezená vo vykurovacej sezóne 1 krát mesačne. V tejto vykurovacej sezóne bude popol prvý krát vyvezený   5. novembra 2020 a  3. decembra 2020  (ďalšie termíny budú zverejnené v kalendári).

Ak bude popol umiestnený v smetnej nádobe spolu s komunálnym odpadom, táto smetná nádoba nebude vyvezená.  

157-krát videné