pondelok, 18 októbra
Shadow

Kostolianske kríže a kaplnky

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

Toto boli posledné slová, ktoré Ježiš vyriekol na kríži a tieto udalosti si pripomíname práve v týchto dňoch, počas Veľkonočných sviatkov.

Naši predkovia boli veľmi pobožní a tak ako aj teraz, ba možno aj viac, ľudia kedysi verili, že svätí ich ochránia, alebo že im pomôžu. Na území našej malej obce sa nachádza množstvo rôznych krížov, kaplniek, či menších drevených búdok so sochami svätých, pripevnených na stromoch, stĺpikoch, či umiestnených na domoch. Krátka poznávacia prechádzka k nim nás dokáže obohatiť nielen duchovne. Skúsme na chvíľku zabudnúť na každodenný stres a chaos, na preplnené parkoviská, či nákupné centrá a vydajme sa po stopách viery a pokoja.

Pravdepodobne už nikto si nepamätá na tri kríže, ktoré stáli na Kalvárii (378 m.n.m., vedľa bývalého JRD) pred jej rozbagrovaním. Boli to kríže z rokov 1828 a 1859. Ľudia sa k nim chodievali modliť v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok. V kostolianskej kronike z roku 1933 sa uvádza, že na vrchu Kalvárie stáli „tri staré polámané kríže“.

Pamätníci si spomínajú (v období rokov 1948-1955) na jeden drevený kríž, po stranách ktorého stáli dve lipy. Neskôr bol tento drevený kríž nahradený betónovým krížom, ktorý bol koncom 70-tych rokoch z Kalvárie odstránili kvôli ťažbe. Môžeme ho však dodnes vidieť – bol totiž presunutý a osadený  na novom mieste, vedľa cesty smerom na Lukáčov štál. Pani Zdenka Dobiašová si na tento kríž dobre pamätá. Vraj k nemu chodili na Veľkú noc ako mladí „vajíčka dole kopcon gúlať“.

Momentálne sa o obnovu Kalvárie snaží pán Radoslav Krnáč v spolupráci s Ľubošom Lukáčom a Agro Jedľové Kostoľany. Nedávno boli osadené tri kríže, ktoré už hrdo stoja na zvyškoch rozbagrovaného kopca Kalvárie. Krásne tri kríže  čaká už len ich posvätenie. O kráse tohto miesta sa už v týchto dňoch môžete presvedčiť sami.

Ďalšími krásnymi miestami na prechádzku či modlitbu sú napríklad kaplnka Božského srdca Ježišovho na Drahách, kaplnka svätej Panny Márie na Bresove (posvätená po oprave v roku 2016), kríž na ochranu turistov a pamiatku kňaza, učiteľa a športovca Jána Laktiša na Polianach (posvätený v r. 2014) a vysvätený je taktiež dvojkríž osadený na Uherelom (postavený a posvätený pri príležitosti stretnutia kostolianskych rodákov v r. 1998), odkiaľ je krásny výhľad na takmer celú dedinu.

V celom chotári našej obce je možné nájsť ešte viac ďalších menších krížov a malých búdok so soškami Panny Márie.

873-krát videné