Projekty

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V priebehu augusta a septembra prebiehala v našej obci oprava niektorých najviac poškodených, resp. vyťažených komunikácií – Drahy, Lukačovce, Godinove dvory a cesta za Obecným úradom. 359-krát videné

Projekty

Zakúpenie tribúny

Obec z dotácie poskytnutej Nitrianskym samosprávnym krajom zakúpila tribúnu, ktorá sa bude využívať pri multifunkčnom ihrisku v obci Jedľové Kostoľany. 334-krát videné

Projekty

Úprava okolia multifunkčného ihriska

Obec Jedľové Kostoľany zakúpila z dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja pre oblasť športu 3 ks lavičiek, 1 ks odpadkového koša, 10 ks tuja smaragdová a 5 ks smrek pichľavý, ktoré budú využité na úpravu okolia multifunkčného ihriska. 445-krát videné